Seminář akreditovaný MPSV je zaměřen na roli sociálních pracovníků při budování dlouhodobého vztahu dospívajících z ústavní výchovy (dále ÚV) s osobami blízkými, přípravou na ukončení ÚV a sdílení dobré praxe. Sociální pracovníci dětí jsou klíčovými osobami při plánování IPOD a uvědomují si úskalí spojená s ukončením ústavní výchovy a přechodem do dospělosti. 

Podpora dlouhodobých vztahů  je jednou z možností, jak připravit pro dospívající vyrůstající v ústavech optimální situaci po ukončení pobytu v dětském domově (dále DD). Dlouhodobý podpůrný vztah je jedním ze stěžejních pilířů pro úspěšné zapojení mladých lidí po ukončení ÚV do společnosti (zdroj: Společně po svých, NF Krok domů 2021).

Současně však tato forma přináší rizika, kterých jsou si sociální pracovníci vědomi. Cílem semináře je pojmenovat a odkrýt riziková místa, podpořit funkční spolupráci jednotlivých stran a sdílet dobrou praxi s přípravami osob mimo biologickou rodinu dítěte.