Dobrovolník

Děti patří domů, z. s.

Naše organizace s názvem Děti patří domů pomáhá pěstounským rodinám. Tyto rodiny se starají o děti, které by jinak musely vyrůstat v dětských domovech. Mnohé z nich pečují o děti zdravotně znevýhodněné nebo děti se speciálními potřebami. Bývají to velcí bojovníci, protože i jejich děti musí být takové. Kromě všech běžných úkonů spojených s péčí o děti totiž musí ještě hledat speciální školy, kupovat a vymýšlet nejrůznější pomůcky, postupy a zlepšováky, jezdit k lékařům a odborníkům, bojovat o lázně, zajišťovat speciální oděvy a obuv, učit okolí, že jejich dítě je stejným členem společnosti jako ostatní děti, a mnoho dalších dovedností. Proto je tak důležité, aby si někdy mohli odpočinout a nabrat síly. A pro jejich děti je důležité poznávat svět i jinými způsoby než jenom prostřednictvím jejich ochranné náruče. Proto HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří chtějí a mohou nabídnout kousek svého volného času pro přátelství s dětmi z pěstounských rodin. Vyšetřit 2-3 hodiny týdně na to, aby s dítětem trávili čas, povídali si, zašli s ním ven, na hřiště nebo do kina, zaplavat si nebo na výlet. Být velkým kamarádem, který ví, že přátelstvím s pěstounským dítětem nejenom dává, ale i něco velmi důležitého získává. Kromě toho získáte nové přátele mezi ostatními dobrovolníky a nahlédnete pod pokličku opravdu smysluplné práce.

Vyzkoušíš si, jaké to je učit a vést

Získáš nové kamarády mezi svými vrstevníky v dobrovolnické skupině

Při volnočasových aktivitách se naučíš poznávat sám sebe

FAQ – často kladené otázky

1. Mám zájem zapojit se do projektu. Co pro to musím udělat?
Na našich webových stránkách najdete přihlašovací formulář – odkaz. Pokud ho vyplníte a odešlete na naši adresu dobrovolnik@detipatridomu.cz, ozveme se vám a domluvíme si osobní schůzku.
2. Co všechno je potřeba doložit, abych mohl/a být dobrovolníkem? Musím mít souhlas rodičů?
K této činnosti budete potřebovat potvrzení od lékaře a výpis z rejstříku trestů. Souhlas rodičů je u nezletilých jistě dobré mít, není však potřeba jej dokládat.
3. Jak jsou děti staré?
Děti v pěstounských rodinách jsou nejrůznějšího věku. Dobrovolník se může uplatnit jak u docela malých dětí, tak u dětí školního věku nebo dospívajících.
4. Budu se potkávat jenom s dítětem nebo s celou rodinou?
Vše záleží na domluvě a na nastavení služby. U konkrétního dítěte vám vysvětlíme jeho konkrétní potřeby a nastavíme si společně plán setkávání. Ten bude obsahovat nejen čas a místo, kde bude setkávání probíhat, ale také kdo se bude schůzek účastnit.
5. Jak často je potřeba za dítětem docházet?
U každé rodiny může být tato potřeba jiná a vše záleží na domluvě. Obvykle ale předpokládáme kontakt 1x týdně 2-3 hodiny.
6. Co když budeme chtít jít někam, kde se platí vstupné nebo útrata?
Pokud bude v plánu výlet nebo návštěva kina či jiné aktivity, kde se počítá s výdajem, budou samozřejmě uhrazeny. Od vás dítě dostane dar volného času, zájmu a osobní angažovanosti. Nečekáme, že do této aktivity budete vkládat vlastní finanční prostředky.
7. Budu mít uhrazené náklady na cestu?
Ano, cesta z místa bydliště nebo školy do místa setkání s dítětem bude hrazena formou cestovních příkazů.
8. Co všechno bych s dítětem měl/a dělat?
U nejmenších dětí postačí trávit s nimi čas. Ten je možné vyplnit hrou, čtením, tvořením, vycházkami do přírody, povídáním. Většinou se jedná o děti, které nemají možnost docházet do nějakých zájmových kroužků, je tedy možné zaměřit se i na rozvíjení něčeho, co dítě baví – např. malování, sportovní aktivity, hra na hudební nástroj, tanec, divadlo, apod. U dětí školního věku se může jednat i o pomoc s přípravou do školy, případně sdílení různých školních situací. Pro dospívající se můžete stát průvodcem dospívání, protože zvláště děti, které jsou v pěstounské péči prarodičů, ocení někoho, kdo s nimi probere účesy, módu, kosmetiku, vztahy s vrstevníky, hudbu a další témata, která jsou pro ně zajímavá. Nikdo od vás nebude očekávat nějakou odbornou práci, jde pouze o formu přátelství.
9. Co když si nesedneme?
Pokud se toto stane, je potřeba co nejdříve informovat klíčovou pracovnici rodiny a společně nastavit další postup. Někdy pomůže individuální supervize, podpora, možnost vlastního seberozvoje. Samozřejmě že je možné i spolupráci s konkrétním dítětem ukončit, mělo by však jít až o krajní řešení.
10. Pokud má dítě nějaký handicap, budu vědět, jak s ním zacházet?
Před zahájením dobrovolnictví budete spolupracovat s klíčovou pracovnicí rodiny, která vás zasvětí do všech potřebných dovedností.
11. Můžu si s sebou brát svého psa? (dítě, partnera)
To záleží na dohodě s rodinou a samotným dítětem. U zvířat je potřeba myslet na bezpečnost kontaktu, děti mohou někdy být nevypočitatelné.
12. Jak dlouho dopředu je potřeba domlouvat schůzky?
V začátcích spolupráce je dobré nastavit pravidelný kontakt a tento harmonogram příliš neměnit. Později je možné přizpůsobit pravidla konkrétní rodině, dítěti a situaci. V tomto režimu je potom možné dohodnout i to, jak dlouho dopředu je potřeba schůzky domlouvat, pokud nejsou pravidelné.
13. Co když se během vycházky stane něco, s čím si nebudu vědět rady?
Před zahájením dobrovolnictví proběhne zaškolení na obvyklé situace, které mohou nastat, včetně přípravy na konkrétní dítě. Kdyby se přesto stalo něco neočekávaného, dostanete k dispozici telefonní čísla, na která je možné volat.
14. Můžu vzít dítě na návštěvu k nám domů?
Pokud s tím budou všichni zúčastnění souhlasit – tedy jak pěstouni, tak rodina dobrovolníka a také klíčová pracovnice rodiny – tak ano. Stále však je potřeba dodržovat Etický kodex organizace a neslibovat dítěti něco, co nelze dodržet.
15. Můžu být dobrovolníkem u více dětí?
Ano, je to možné, raději však v různých rodinách.
16. Dostanu potvrzení o praxi?
Ano, pokud studujete školu, která vyžaduje praxi s dětmi, můžete dostat potvrzení i hodnocení praxe. Ve skutečnosti však spolupráce v projektu vyžaduje více času a angažovanosti než kolik bývá předepsaná praxe.
17. Budu se setkávat s ostatními dobrovolníky?
Ano, budete se s nimi potkávat na skupinových supervizích, a v plánu jsou i neformální setkávání pro všechny zájemce, kteří chtějí poznat nové lidi. Naše organizace pracuje na principu svobody v práci, týmová spolupráce je pro nás důležitá. Pro dobrovolníky připravujeme také zážitkové víkendovky a jiné zajímavé aktivity.
18. Co když se dozvím něco, co podléhá oznamovací povinnosti?
V takovém případě se obraťte a klíčovou pracovnici rodiny, která bude postupovat podle platných standardů organizace.
19. Můžu si vybrat, kterému dítěti chci dělat dobrovolníka?
Rádi bychom, aby to fungovalo spíše obráceně. 🙂 Klíčové pracovnice znají dobře děti, kterým hledají dobrovolníky, a proberou s vámi, pro které dítě byste byli vhodným parťákem.
20. Jak je to se zodpovědností v době, kdy mám dítě na starosti? Co když uteče, něco rozbije nebo se mu stane nějaký úraz?
Při výkonu dobrovolnické práce budete pojištěni. Všechny otázky týkající se nenadálých nebo mimořádných událostí budete mít možnost projednat s klíčovou pracovnicí rodiny.
21. Budu muset psát nějaké zprávy?
Zprávy ne. Budete pouze vyplňovat dobrovolnický výkaz práce.
22. Rád/a bych projekt podpořil/a, ale momentálně nemůžu nabídnout svůj čas. Je něco jiného, co bych mohl/a udělat?
Určitě jsou i různé jiné cesty, jak projekt podpořit. Je možné nabídnout věcnou podporu, např. sportovní potřeby nebo materiál pro činnosti s dětmi, nebo podpořit projekt finančně odesláním DMS či daru na účet organizace.
23. Mám zájem o dobrovolnictví u dětí z pěstounských rodin, ale jsem z jiného kraje. Můžu se přesto zapojit?
V tomto případě je možné zkusit vyhledat jiné organizace, které provázejí pěstouny a mají působnost ve vašem kraji, zda nemají dobrovolnický program. Nebo se můžete zapojit do činnosti respitního týmu, který připravuje prázdninové integrované pobyty pro děti. Více se dozvíte na odkaz.
24. Když budu chtít spolupracovat s vaší organizací i v jiných oblastech, je to možné? Mohl/a bych případně získat i nějakou pracovní pozici?
Můžete se stát aktivním členem Valné hromady a spolupodílet se tak na dění v organizaci, být u toho, dávat jí směr. Co se týká možné pracovní pozice, filozofie organizace je taková, že uvolněné nebo nově zřizované pracovní místo nabízíme přednostně našim spolupracovníkům, tedy i dobrovolníkům.
25. Můžu vzít dítě na výlet autem?
Ne.
26. Od kolika let se můžu stát dobrovolníkem?
Dobrovolníkem se může stát kdokoliv nad 16 let. Vaším mentorem a průvodcem bude klíčová pracovnice pěstounského dítěte, nebudete na to sami.

mapa

Máte zájem stát se dobrovolníkem? Po rozkliknutí vybraného kraje se můžete podívat, pro které děti nyní hledáme velkého kamaráda.

klíčové pracovnice

V rodinách pracují klíčové pracovnice, které nejlépe znají problematiku pěstounské péči i potřeby konkrétních dětí.

Adéla Bodo Novotná

+420 730 521 156
adela@detipatridomu.cz

Radka Šmardová

+420 777 925 873
radka@detipatridomu.cz

Karolína Kubicová

+420 734 695 464
kajca@detipatridomu.cz

Jitka Bendová

+420 735 764 961
jitka@detipatridomu.cz

Alexandra Tichánková

+420 608 715 844
alex@detipatridomu.cz

akce

Připravujeme pro vás různé akce, na které všechny dobrovolníky srdečně zveme.

Setkání pracovníků

Druhý listopadový víkend (10.-12. 11.) se uskuteční neformální setkání všech pracovníků a spolupracovníků naší organizace. Setkání proběhne v prostorách Skofky ve Svitavách. Program a bližší informace budou k dispozici na adrese detipatridomu@detipatridomu.cz.

Výročí 10. let

V únoru 2018 bude naše organizace slavit 10. výročí svojí existence. Tato narozeninová událost bude spojena s oslavou, na kterou všechny srdečně zveme. Bližší informace budou doplněny v podzimních měsících.

kontakt

spolupracujeme